Nguồn gốc và danh tiếng của sầu riêng Cái Mơn.

Cái Mơn là một địa danh thuộc huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Theo người dân địa phương từ “Cái” trong từ “Cái Mơn” là nói đến con rạch lớn, “Mơn” được đọc trại từ “Khmu” tiếng người Khmer được gọi là mật ong. Theo nhà văn Sơn Nam, xưa kia hai bên bờ sông rạch của vùng Cái Mơn có rất nhiều ong làm tổ vì đây là xứ trồng cây trái xum xuê, quanh năm hoa trái đầy cành nên thu hút ong về làm tổ, hút mật . Vì thế tên Cái Mơn bắt nguồn từ ý nghĩa như vậy. xem thêm

Sầu riêng Monthong

Sầu riêng Ri6