CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “CÁI MƠN” CHO SẢN PHẨM SẦU RIÊNG CỦA TỈNH BẾN TRE

450

1. Thông tin đăng bạ

  • Chỉ dẫn địa lý: CÁI MƠN
  • Sản phẩm: sầu riêng
  • Người đăng ký: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre
  • Tổ chức quản lý: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
  • Số đơn đăng ký: 6-2019-00010, nộp ngày: 04 tháng 10 năm 2019
  • Giấy chứng nhận đăng ký Chỉ dẫn địa lý số: 00080 (được cấp theo Quyết định số 1571/QĐ-SHTT ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Cục Sở hữu Trí tuệ – Bộ Khoa học và Công nghệ.)

Văn bằng bảo hộ

2. Khu vực sản xuất sản phẩm sầu riêng mang chỉ dẫn địa lý “Cái Mơn”

  1. Huyện Chợ Lách, gồm các xã: Hòa NghĩaHưng Khánh Trung BLong ThớiPhú PhụngPhú SơnSơn ĐịnhTân ThiềngVĩnh BìnhVĩnh HòaVĩnh Thành và thị trấn Chợ Lách;
  2. Huyện Châu Thành gồm 04 xã: Tân Phú; Tiên Long; Tiên Thủy và Phú Đức
  3. Huyện Mỏ Cày Bắc gồm 04 xã: Nhuận Phú Tân; Hưng Khánh Trung A; Phú Mỹ; Phước Mỹ Trung.
Bản đồ khu vực địa lý

Người nào cố ý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ tại Việt Nam mà đối tượng là hàng hóa giả mạo chỉ dẫn địa lý với quy mô thương mại hoặc thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý từ 200.000.000 đồng hoặc hàng hóa vi phạm trị giá từ 200.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt từ từ 06 tháng đến 3 năm.

TRÍCH DẪN VÀ TỔNG HỢP TỪ ĐIỀU 226 BỘ LUẬT HÌNH SỰ