KHU VỰC SẢN XUẤT

341

KHU VỰC ĐỊA LÝ VÙNG SẢN XUẤT SẢN PHẨM SẦU RIÊNG CÁI MƠN

Huyện Chợ LáchHuyện Châu ThànhHuyện Mỏ Cày Bắc
Thị trấn Chợ LáchXã Tân PhúXã Nhuận Phú Tân
Xã Hòa NghĩaXã Tiên LongXã Hưng Khánh Trung A
Xã Hưng Khánh Trung BXã Tiên ThủyXã Phú Mỹ
Xã Long ThớiXã Phú ĐứcXã Phước Mỹ Trung
Xã Phú Phụng  
Xã Phú Sơn  
Xã Sơn Định  
Xã Tân Thiềng  
Xã Vĩnh Bình  
Xã Vĩnh Hòa  
Xã Vĩnh Thành