THÔNG TIN TỔNG QUAN VỀ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “SẦU RIÊNG CÁI MƠN”

1.Logo CDĐL Sầu riêng Cái Mơn

2.Tình trạng bảo hộ

 • Ngày nộp đơn: 04/10/2019
 • Số đơn: 6-2019-00010
 • Ngày chấp nhận hợp lệ 09/03/2020, Quyết định số 854/QĐ-SHTT
 • Ngày cấp văn bằng bảo hộ:  11/05/2020 Quyết định số 1571/QĐ-SHTT
 • Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 00080
 • Thời hạn bảo hộ: Có hiệu lực vô thời hạn kể từ ngày ký Quyết định.

Quyết định chấp nhận hợp lệ đơn đăng ký CDĐL SẦU RIÊNG CÁI MƠN

Giấy chứng nhận đăng ký CDĐL SẦU RIÊNG CÁI MƠN

3.Thông tin Chủ sở hữu

 • Tên đầy đủ: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
 • Địa chỉ: Số 7, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
 • Điện thoại: (0275)3827529
 • Email: [email protected]

4.Khu vực sản xuất mang chỉ dẫn địa lý

Khu vực địa lý sầu riêng mang CDĐL Cái Mơn bao gồm các xã/thị trấn huyện Chợ Lách (Hòa NghĩaHưng Khánh Trung BLong ThớiPhú PhụngPhú SơnSơn ĐịnhTân ThiềngVĩnh BìnhVĩnh HòaVĩnh Thành và thị trấn Chợ Lách); huyện Châu Thành (04 xã: Tân Phú; Tiên Long; Tiên Thủy và Phú Đức); và huyện Mỏ Cày Bắc (04 xã: Nhuận Phú Tân; Hưng Khánh Trung A; Phú Mỹ; Phước Mỹ Trung)

(Chi tiết như bản đồ Khu vực địa lý vùng sản xuất sản phẩm sầu riêng mang chỉ dẫn địa lý “Cái Mơn”

5.Điều kiện sử dụng chỉ dẫn địa lý

Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Được thành lập hợp pháp và hoạt động theo quy định của pháp luật. Tổ chức, cá nhân phải tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh sản phẩm mang Chỉ dẫn địa lý.
  • Sản phẩm đáp ứng các điều kiện bảo hộ được quy định như sau:
 • Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có nguồn gốc địa lý từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý;
 • Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính chủ yếu do điều kiện địa lý của khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý đó quyết định.

6.Trường hợp chấm dứt quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý

 • Giấy chứng nhận được cấp sai đối tượng, cấp không đúng cho sản phẩm theo quy định;
  • Người sử dụng Chỉ dẫn địa lý cung cấp thông tin không chính xác trong lập hồ sơ, thẩm định hồ sơ yêu cầu cấp Giấy chứng nhận;
  • Người sử dụng Chỉ dẫn địa lý vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý đến mức phải thu hồi;
  • Người sử dụng Chỉ dẫn địa lý sửa chữa, tẩy xóa Giấy chứng nhận;
  • ;
  • Người sử dụng Chỉ dẫn địa lý ngừng hoạt động sản xuất hoặc kinh doanh sản phẩm mang Chỉ dẫn địa lý trong hai năm liên tiếp; hoặc chứng nhận cơ sở sản xuất đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc chứng nhận cơ sở sản xuất phù hợp quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt hoặc chứng nhận cơ sở sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ không được gia hạn hoặc cấp lại trong 12 tháng; hoặc có tuyên bố chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm mang Chỉ dẫn địa lý;
  • Hợp đồng liên doanh, liên kết sản xuất, hợp đồng bao tiêu sản phẩm giữa người sử dụng Chỉ dẫn địa lý và cơ sở sản xuất sản phẩm mang Chỉ dẫn địa lý đã hết hiệu lực mà không gia hạn hoặc ký mới;
  • Người sử dụng Chỉ dẫn địa lý là tổ chức đã giải thể hoặc bị phá sản.